ალგინატი VS სილიკონი

bleaching 1

არ ვიცი ჩემს ბლოგს რამდენად კითხულობენ ჩემი კოლეგები, მაგრამ ერთ პრობლემას წავაწყდი და მადლობელი ვიქნები, თუ გამომეხმაურებიან.

საქმე რაშია: ლაბორატორიამ, რომელიც ამზადებს კაპებს გათეთრების სახლის სისტემისთვის მომთხოვა მხოლოდ ალგინატური მასალით ანაბეჭდის მიტანა. მოგეხსენებათ, მოდელის ჩამოსხმა ამ მასალის გამოყენების შემთხვევაში ანაბეჭდის აღებისთანავე უნდა მოხდეს.bleaching 2 ჩემთვის კი დროის მოკლე პერიოდში ლაბორატორიაში მისვლა პრობლემას წარმოადგენს (მე თვითონ ვერ ჩამოვასხამ გარკვეული მიზეზბის გამო).

მოკლედ ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა, აზრად მომივიდა სილიკონური ორშრიანი მასალის პირველი შრის გამოყენება (მეორე შრე კაპის დასამზადებლად აუცილებლობას არ წარმოადგენს).bleaching 3

ლაბორატორიამ ჩემი ბრწყინვალე იდეა არ გაიზიარა, მაგრამ ვერც ამიხსნა, რატომ.

პასუხს ვერსად მივაგენი.

პ.ს. მივიღებ ნებისმიერ ახალ იდეას და დავაფასებ თქვენს გულისხმიერებას 🙂

19 thoughts on “ალგინატი VS სილიკონი

 1. gasatetrebeli kapistvis sizuste aucilebelia radgan gamatetrebelma sitxem ar gamojonos. anabechdis ageba shesazlebelia rogorc alginaturi aseve or shriani silikonuri saanabechdoti,ra tqma unda orive shris gamoyenebit.tu problemaa alginatit modelis chamosxma amistvi arsebobs A klasis alginaturi saanabechdoebi romlebic 2 saatis ganmavlobashi shegizlia chamoasxa da tu svels parkshi gaaxvev meore dgemde gazlebs tavisuplad

 2. (მეორე შრე კაპის დასამზადებლად აუცილებლობას არ წარმოადგენს)

  2shre unda!

 3. zetapluss mokveba mosazeli qagaldi,romelsac axatia dozebi.:)
  da me dzalian mainteresebs(postis avtorisgan),ratom aris problema meore shris xmareba?

  1. პრობლემა, არაა. ზედმეტი ხარჯია, რადგან აბსოლუტურად არაა აჭირო. მაგრამ იმ ლაბორატორიამ საერთოდ უარი თქვა ორშრიანი ანაბეჭდის მიღებაზე. რატომ, არ ვიცი.

 4. saqartveloshi metcilad gamokenebadi silikonuri saanabechdo masalaa ZETAPLUSI romlis meore shresac tu misi sisqe sashualoze metia an tu katalizatori bevri mogiva arasruplasovani anabechdi gamodis .kvelaze kai variantia individualuri kovzis damzadeba ris shemdegac saanabechdos pirvel da meore shres urevt ertmanets da shemdeg amatebt mashi katalizators ris shedegadac zoma upro zusti gamodis vidre marto meore shre.

 5. miuxedavad imis,rom jer studenti var da gamocdileba ar maqvs,kategoriulad da xazgasmit gveubneba yvela gamocdili propesor-mascavlebeli,rom meore shre silikonuri anabechdis,carmoadgens upro zust asls im saanabechdo velis,rac gvainteresebs da upro meti sizustit imeorebs bunebrivi naochebis pormas,rac aucilebeli cinapirobaa zusti da kargi protezirebisatvis.

 6. ტრავმა აუცილებლად ყურადღებამისაქცევია. აი რა უნდა გააკეთოთ: პირველ რიგში უნდა გადაიღოთ დენტალური რენტგენოგრამა, რომელიც უნდა შეაფასოს ექიმმა და უნდა გამოირიცხოს ფესვის მოტეხილობა. ამის შემდეგ უნდა მოხდეს შინირება ანუ გვრედით კბილებზე სპეციალური მინაბოჭკოვანი ლენტით მიმაგრება (სასის მხრიდან) რომ დაფიქსირდეს და გამყარდეს კბილბუდეში. 2 წლის განმავლობაში სასურველია 6 თვეში ერთხელ რენტგენოკონტროლი, შემდეგ კი წელიწადში ერთხელ, რათა არ გაიპაროს რაიმე ცვლილება ფესვის ირგვლივ ძვლოვან ქსოვილში.

 7. იქნებ მიპასუხოთ როგორმე,ზაფხულში ზღვაზე მომხვდა მეგობრის ფეხი სახეში და კბილებში კერძოდ 😦 ძაან ძლიერად შემთხვევითრათქმაუნდა..დიდი ხნის მანძილზე წინა 2 მტავარი კბილიდან ერთი მტკიოდა კბილს ძალას ვერ ვატანდი,ეხა ტიტქოს მორყეულია..რა ვქნა? ძალიან გთხოვთ იქნებ მიპასუხოთ:(

 8. არაა. რომ იყოს ამ თემას ხომ არ გავაკეთებდი 🙂

 9. mec davetanxmebi levanis rom kapis damzadebas didi sizuste ar unda chami azrit unda.modi ici ra me martla damaintersesa amn da gavige shevekitxebi chem lektorebs:)da erti kitxva gamichnda kidev ikve araa laboratoria rom aket ikit ar irbino ?

 10. ra aris ici? me ver vendobodi marto pirveli shrit agebul anabechds. tan imashic ver dagetanxmebi ro kapis damzadebas didi sizuste ar chirdeba.

 11. მეორე შრე ხომ საჭიროა მაშინ, როცა დიდი სიზუსტით ანაბეჭდის აღებაა საჭირო, მაგალითად ყელის გამოსახატავად. კაპის დამზადებისას კი ასეთი სიზუსტე საჭირო არაა.
  რაიმე ტექნიკური პრობლემა არსებობს მხოლოდ პირველი შრით აღებული ანაბეჭდიდან მოდელის ჩამოსხმის?

 12. aha gasagebia. me gavige titqos teqnikebi sul uars ambobdnen orshrian masaze. mashin scori utqviat. meore shre aucilebelia. sxvanairad ver miigeb srulyofil anabechds. arasrulyofili anabechdidan ki miigeb arasrulyofil kapas.meore shre rom ar iyos sachiro, mashin arc gamoushvebda firma.meore shre ufro txelia da yvelgan agcevs sadac pirveli shre ver shedis.
  ise erti kitxva gamichnda. ratom ar ginda rom orshrianis meore shrec ixmaro pirveltan ertad?

 13. vin tqva, rom silikonuri masis meore shre ar aris sachiro?meore shris gareshe carmoudgenelia srulyofili anabechdis migeba. aucileblad chirdeba meore shre tu ginda sabolood kargi shedegis migceva. migebuli anabechdis mixedvit shesadzlebelia srulyofili kapis damzadeba laboratoriashi.
  erts getyvi. saertod teqnikebs xshirad acuxebt cvetiani azrebi da zogjer iset ragacas ityvian, rom tavisi natqvamis tvitinac ar jerat xolme. es arc aris gasakviri, rametu mat umravlesobas sabaziso stomatologiuri ganatlebac ara aqvt. ase, rom nu daachagvrineb teqnikebs tavs. miutane orshriani silikonuri masit agebuli anabechdi da motxove, rom dagimzadon.

  gisurveb carmatebas
  Levan Nadirashviuli

  1. ტეხნიკი არეფრს შუაშია, მე ვთქვი რომ პირიქით 2შრიანს მთხოვენ მეთქი. მე კი მაინტერესებს რატომ არ შეიძლება მხოლოდ პირველი შრით აღებული ანაბეჭდიდან მოდელის ჩამოსხმა კაპისთვის.

Leave a Reply to xox aq ra xdeba Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.