პრობიოტიკები, პრებიოტიკები და ბაქტერიები

ბავშვობაში ჩანერგილი რწმენა, რომ ბაქტერიები ბოროტი უხილავი არსებებია და დაავადებასთან ასოცირდება ბევრ ჩვენგანს დღემდე მოჰყვება. ამ რწმენიდან გამომდინარე კი მიგვაჩნია, მათგან თავდაცვის საუკეთესო გზა მათი განადგურებაა. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არაა. Continue reading “პრობიოტიკები, პრებიოტიკები და ბაქტერიები”

თანამედროვე ენდოდონტიაში გამოყენებული არხის სადეზინფექციო საშუალებები და მეთოდები (ნაწ. III)

მეორე ჯგუფი — ანტისეპტიკური სახვევები სადეზინფექციო საშუალებებია, რომელსაც ტოვებენ არხში გარკვეული დროით. არხის შიგთავსის ევაკუაციის შემდეგ მიკროორგანიზმები მოკლებულნი არიან საკვებ გარემოს და მგრძნობიარე ხდებიან სუსტი მედიკამენტების მიმართაც კი.  ეს ნივთიერებები ქმნიან მიკრობებისთვის არახელსაყრელ გარემოს და ამავდროულად ახდენენ პერიაპიკალური ქსოვილების დამცველობითი ფუნქციების სტიმულაციას. რამდენადაც მიკროორგანიზმების ძირითადი ნაწილი მოშორებულია არხის ინსტრუმენტული დამუშავების შედეგად, ანტისეპტიკურ სახვევებში ანტისეპტიკის მაღალი კონცენტრაცია არაა აუცილებელი. მათი ფუნქცია შემდგომში მდგომარეობს:   Continue reading “თანამედროვე ენდოდონტიაში გამოყენებული არხის სადეზინფექციო საშუალებები და მეთოდები (ნაწ. III)”