ფლოსი ანუ დენტალური ძაფი

გამოკითხვა: “იყენებთ თუ არა ფლოსს?”

მონაწილეთა რაოდენობა: 257

შედეგი:

  1. კი, რეგულარულად — 28,02%
  2. კი, ზოგჯერ — 22,18%
  3. არა — 17,51%
  4. ეგ რა არის? — 32,3

რა არის ფლოსი?

ფლოსი ანუ დენტალური ძაფი პირის ღრუს ინდივიდუალური ჰიგიენის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს კბილის ჯაგრისთან ერთად და გამოიყენება კბილთაშორისი და ღრძილქვეშა სივრცეების გასაწმენდად, რომელიც მიუწვდომელია კბილის ჯაგრისისთვის. მისი გამოყენება მე-19 საუკუნეში დაიწყეს ამერიკაში  Continue reading “ფლოსი ანუ დენტალური ძაფი”